In beeld 'Van speciaal naar gewoon'

Hieronder vind je de videoportretten die het verhaal vertellen van (oud) leerlingen in hun zoektocht naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. 

De videoportretten geven een realistisch beeld van de arbeidskwaliteiten en ontwikkelpotentie van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en richten zich primair op de kring van werkgevers. Daarnaast wendt het zich ook tot gemeenten, werkgevers servicepunten, arbeidsbemiddelaars, ministeries, uitkeringsinstanties en alle overige netwerkpartners.

De videoportretten zijn gemaakt door het kennisteam Arbeidstoeleiding van De Onderwijsspecialisten. De scholen van De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld leerlingen die moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.

Klik hier voor meer informatie over het kennisteam Arbeidstoeleiding van De Onderwijsspecialisten.