Het project 'Videoportretten' is mede mogelijk gemaakt door:

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, het ontwikkelen van onderzoek en het instellen van leerstoelen.