In beeld
'Van speciaal
naar gewoon'

Wilt u meer informatie over de videoportretten of over het kennisteam Arbeidstoeleiding neem dan contact op met Richard Brenkman via r.brenkman@deonderwijsspecialisten.nl